Page content

Tijdelijk ruimtegebruik

article content

Tijdelijk ruimtegebruik

Vrijdag 20 april 2012 was ik aanwezig bij een bijeenkomst over tijdelijk ruimtegebruik, georganiseerd door jonge professionals van de BNSP. De locatie was goedgekozen: het stationsgebied rondom Utrecht Centraal. Hoewel de slogan CU2030 iets anders suggereert zie ik Utrecht Centraal ook voor 2030 nog regelmatig. En ook een paar anderen kunnen niet tot 2030 wachten om Utrecht Centraal weer te zien. Genoeg aanleiding om ook in de tussentijd een zinvolle besteding te zoeken voor tijdelijk ongebruikte ruimte.

Tijdens de workshop werd ingezoomd op het Westplein. Dit is een van de gebieden rondom Utrecht Centraal die zijn opgenomen in het masterplan voor het stationsgebied. Het Westplein is nu nog voornamelijk het domein van trams en auto’s. De vele fietsers en voetgangers die het Westplein dagelijks passeren doen dat met gevaar voor lijf en leden. Voor nieuwkomers op het plein is het elke dag weer zoeken naar de juiste routes om in Lombok of bij de ingang van het station te komen.

Over enkele jaren verdwijnt een deel van het huidige tramtracé op het Westplein. En op langere termijn is het idee dat ook het aantal auto’s wordt teruggebracht. In het masterplan wordt gedacht over een tunnel voor de passerende auto’s, maar of die er komt is allerminst zeker. Om ervoor te zorgen dat het Westplein in de tussentijd (tot de verdere uitwerking en uitvoering van het masterplan) alvast een mooiere plek wordt kan tijdelijk ruimtegebruik helpen. Vanuit de Ontwikkelgroep Lombok Centraal zijn door bewoners in de afgelopen tijd al tijdelijke tuinen, een muurschildering en een speeltuin gerealiseerd. Ook werden de gevels van leegstaande panden aan de Van Sijpesteijnkade van graffiti ontdaan en weer netjes in de verf gezet.

Na een verkenning van het plangebied werd er gebrainstormd over de mogelijkheden voor tijdelijk ruimtegebruik aan het Westplein. Ideeën genoeg: van een coffee-to-go kiosk, via het alvast gedeeltelijk doortrekken van het water van de Leidsche Vaart tot een rijdend kunstobject op de tramrails. Een andere idee was het plaatsen van een oefenruimte voor bands, midden op het Westplein: gezien alle auto’s die er voorbijrazen geeft dat immers nauwelijks extra geluidsoverlast. Na de brainstormronde was het tijd om weer met beide benen op grond te gaan staan. Niet elk idee is haalbaar. Geld komt niet van de gemeente, maar van wie dan wel? Er zijn regels die een idee in de weg kunnen staan. En bovendien: wie gaat een en ander organiseren?

Een aantal ideeën bleef over en zullen door de bewoners van de Ontwikkelgroep Lombok Centraal verder worden uitgewerkt. Enkele ideeën die hier niet onvermeld kunnen blijven: het door bewoners laten adopteren van vele versnipperde stukjes groen op het plein, het op ludieke wijze op de hak nemen van de chaotische verkeerssituatie, een evenement organiseren op de vele middenbermen, en – simpel doch doeltreffend – gewoon alle rommelige en overbodige borden, hekken, paaltjes en andere bouwwerken van het plein verwijderen. Om 17.23 vertrok mijn trein vanaf Utrecht Centraal terug naar Nijmegen. CU next week.

Ritske Dankert
Ritske Dankert is oprichter van De Beleidsexpert en De Corporatiestrateeg. Hij helpt beleidsmakers en corporatiestrategen met tips voor meer impact en draagvlak. Ritske heeft 14 jaar ervaring met het maken en uitvoeren van beleid voor meer dan 30 overheden, corporaties en andere maatschappelijke organisaties. Hij vindt het leuk wanneer je reageert op zijn blogs :-)

Comment Section

0 reacties op “Tijdelijk ruimtegebruik

Plaats een reactie


*


Klik gerust eens door onze categorieën heen: