Page content

Minister VROM studeert planologie

article content

Minister VROM studeert planologie

Artikel uit BNSP Nieuws van januari 2004. – U wist het waarschijnlijk niet, maar Nederland heeft een echt schaduwkabinet en de minister van VROM is, vanzelfsprekend, BNSP-lid. Het schaduwkabinet trad gelijk aan met het kabinet Balkenende II en wil een constructieve bijdrage leveren aan de oppositie door alternatief beleid te ontwikkelen. De minister van VROM studeert planologie �n wijsbegeerte in Groningen. Zijn naam is Ritske Dankert (22), lid van de Jonge Socialisten in Groningen (JS) en nauw betrokken bij verschillende maatschappelijke vraagstukken.

Ritske: “Hoe ik in het schaduwkabinet terecht ben gekomen? Ik heb gereageerd op een oproep van twee JS-leden om zo’n kabinet te vormen. Zij wilden een links antwoord geven op het kabinetsbeleid onder het motto ‘Samen, sociaal en sympathiek’. Als je planologie studeert ligt de post van VROM voor de hand. Het schaduwkabinet bestaat uit JS en SP-jongeren uit het hele land. We komen ��n keer per maand bij elkaar, meestal in Den Haag. Verder stemmen we veel af met de e-mail en internet. Het beleid kan allemaal anders en positiever, vinden Ritske en zijn medeministers. “We zien onszelf als een denktank die alternatieven aanreikt voor alle mogelijke beleidsterreinen. Natuurlijk richtten we ons voornamelijk op alles wat te maken heeft met jongeren, maar ook andere onderwerpen laten we niet liggen.Meestal komt elke minister zelf met voorstellen die vervolgens in het kabinet worden besproken. Vaak haken we in op de actualiteit. Zelf onderwerpen op de politieke agenda zetten is erg moeilijk”, aldus de schaduwminister.

Gevraagd naar zijn visie zegt Ritske veel affiniteit te hebben met volkshuisvesting en stedelijke herstructurering en dan met name met de sociale kant daarvan. Hij maakt zich sterk voor wijken met een gemengde bevolkingssamenstelling. Scheefwonen aanpakken met marktconforme huren vindt hij een slecht idee. “Zo jaag je de koopkrachtige mensen de oude wijken uit, waardoor veel winkels ook zullen verdwijnen.” Een ander punt waar hij aan werkt is een alternatieve nota ruimte. Daarin worden kleine dorpen beschermd tegen nieuwbouw en nieuwe industrieterreinen. “Die uitbreidingen moeten veel meer bij de grote kernen worden gepland.”

Ritske is niet alleen nationaal bezig. Hij is ook erg betrokken bij het Groningse. “We hebben onlangs bij de Groningse afdeling van de PvdA wijzigingsvoorstellen ingediend voor de aanleg van de nieuwbouwwijk Meerstad. Wij vinden dat die wijk duurzaam gebouwd moet worden en dat er eerder en betere voorzieningen moeten worden aangelegd en dat er meer sociale woningen moeten komen. De eerste twee punten zijn aanvaard. We zijn daar blij mee want er wordt naar ons geluisterd. Ik heb ook de indruk dat de PvdA blij is met onze inbreng. Wij zorgen voor jong bloed.” Politieke ambities heeft Ritske (nog) niet. “Nee, op dit moment nog helemaal niet. Een raadslidmaatschap moet je meestal naast je gewone werk doen en dat lijkt mij erg zwaar. Maar misschien komt het er ooit nog een keer van.”

Ritske is een druk bezet man want naast zijn politieke werk moet er ook nog gestudeerd worden. “Ik denk dat ik nog een jaar moet studeren”, zegt hij. “In maart ga ik ook nog een klein half jaar naar Berlijn om daar aan de Humboldt Universit�t vakken te volgen op het gebied van de volkshuisvesting. Eigenlijk ga ik meer voor de stad dan speciaal voor die vakken. Ik vind Berlijn een hele interessante stad. Het zijn toch twee steden in een.”

Ritske Dankert
Ritske Dankert is oprichter van De Beleidsexpert en De Corporatiestrateeg. Hij helpt beleidsmakers en corporatiestrategen met tips voor meer impact en draagvlak. Ritske heeft 14 jaar ervaring met het maken en uitvoeren van beleid voor meer dan 30 overheden, corporaties en andere maatschappelijke organisaties. Hij vindt het leuk wanneer je reageert op zijn blogs :-)

Comment Section

0 reacties op “Minister VROM studeert planologie

Plaats een reactie


*


Klik gerust eens door onze categorieën heen: