Goedkoop bouwen in Meerstad. Het moet en het kan.
15 september 2004 
in Wonen

Goedkoop bouwen in Meerstad. Het moet en het kan.

De gemeente Groningen heeft in 2003 met de woningcorporaties in de stad afgesproken dat er in Meerstad duizend sociale woningen worden gebouwd. Dat komt neer op ongeveer 10 procent. Daardoor zal Meerstad vooral een wijk voor de rijken worden. In onderstaand opinieartikel geef drie redenen waarom dat slecht is voor Groningen en twee ideeën om het anders te doen. Onder de titel Goedkoop wonen moet ook in Meerstad werd het op 15 september 2004 gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden.

De dure woningen in Meerstad zijn bedoeld om de trek van Stadjers met hoge inkomens naar dorpen zoals Leek en Roden tegen te gaan. Het gemeentebestuur wil deze mensen graag binnen de grenzen van de stad Groningen houden zodat ze hier hun uitgaven doen en zodoende het draagvlak voor winkels en andere voorzieningen vergroten.

Op zich is dit een nobel streven. De dure woningen in Meerstad zullen echter ook hun weerslag hebben op andere wijken in de stad. Veel mensen met een bovengemiddeld inkomen uit wijken als Vinkhuizen en de Oosterparkwijk zullen daar wegtrekken. In hun eigen wijk kunnen zij geen woning naar wens vinden en in Meerstad worden zulke woningen bij bosjes gebouwd. In Rotterdam zie je nu al dat de oude wijken leeglopen en verpauperen. Dat moeten we in Groningen voorkomen.

Teveel dure woningen zijn daarbij ook nog eens slecht voor de integratie van allochtonen. De commissie-Blok gaf vorig jaar aan dat vooral het bouwen van meer goedkope woningen op nieuwbouwlocaties zoals Meerstad de integratie bevordert. Groningen mist hier een kans voor open doel om werk te maken van deze integratie.

Ten derde kan de bouw van goedkope woningen de markt voor studentenkamers ontlasten. Ook dit jaar is er weer veel te doen over het tekort aan kamers. Deel van het probleem is dat veel kamers bezet worden door afgestudeerden die geen goedkope starterswoning kunnen vinden. Een Delfts adviesbureau stelt zelfs dat als alle onvrijwillige kamerbewoners een woning zouden vinden, er kamers leeg komen te staan. Ook starters en studenten zijn dus gebaat bij meer goedkope woningen in Meerstad.

Goedkoop bouwen moet niet alleen, het kan ook. Uit enquêtes blijkt keer op keer dat bijna 50 procent van de ondervraagden in een dichtbebouwd gebied met veel voorzieningen wil wonen. De andere helft wil in het groen wonen. Het hart van Meerstad wordt in de huidige plannen echter vlees noch vis. Door de dichtheid te verhogen kan een aantrekkelijk woonmilieu met veel winkels en culturele voorzieningen ontstaan. En als er meer woningen worden gebouwd, is er natuurlijk ook meer ruimte voor sociale woningbouw.

Daarnaast is goedkoper bouwen makkelijker als de Groningse woningcorporaties meer te zeggen krijgen in Meerstad. Zij hoeven immers geen winst te maken en kunnen dus meer geld voor goedkope woningen reserveren. Door projectontwikkelaars uit te dagen een deel van hun dure woningen in de oude wijken te bouwen, sla je bovendien twee vliegen in één klap. Zowel de oude wijken als Meerstad krijgen een meer gemengde opbouw. Toegegeven, er is enig lef voor nodig om de problemen van de huidige plannen toe te geven en met de oplossingen aan de slag te gaan. Maar lef… dat heeft wethouder Smink toch wel?