Page content

Balanceren tussen uitvoering en bewuste afwijking van beleid

article content

Balanceren tussen uitvoering en bewuste afwijking van beleid

Tussen 2006 en 2011 schreef ik aan mijn proefschrift over de implementatie van beleid bij woningcorporaties. Op basis van documentenstudies en interviews met alle mogelijke betrokken – van bewoners tot directeuren – reconstrueerde ik de uitvoeringsprocessen bij vier woningcorporaties.

Samenvatting

In hun strategisch voorraadbeleid beschrijven woningcorporaties welke
aanpassingen ze in hun woningbezit willen doorvoeren. Tegelijkertijd kan het in de
praktijk soms verstandig zijn dat zij van hun beleid afwijken, bijvoorbeeld omdat
er nieuwe inzichten zijn, of omdat er beren op de weg komen die je beter kunt
mijden. In het proefschrift wordt ingegaan op de vraag hoe het implementatieproces van
strategisch voorraadbeleid verloopt. Het bevat uitgebreide casestudies, uitgevoerd
bij vier woningcorporaties, waarin meerdere uitvoeringsprojecten van begin tot
eind zijn gereconstrueerd. Daarbij is in beeld gebracht welke middelen corporaties
gebruiken om beleid en uitvoering met elkaar te verbinden. Ook is gezocht naar de
balans tussen enerzijds het uitvoeren van voorgenomen beleid en anderzijds het
bewust afwijken van voorgenomen beleid op basis van nieuwe ontwikkelingen
en veranderende inzichten. De belangrijkste uitkomsten van deze studie komen
samen in een balansmodel, waarmee gereflecteerd kan worden op
implementatieprocessen bij woningcorporaties, andere maatschappelijke organisaties en overheden.

Lees ook het Dossier Implementatie.

Ritske Dankert
Ritske Dankert is oprichter van De Beleidsexpert en De Corporatiestrateeg. Hij helpt beleidsmakers en corporatiestrategen met tips voor meer impact en draagvlak. Ritske heeft 14 jaar ervaring met het maken en uitvoeren van beleid voor meer dan 30 overheden, corporaties en andere maatschappelijke organisaties. Hij vindt het leuk wanneer je reageert op zijn blogs :-)

Comment Section

0 reacties op “Balanceren tussen uitvoering en bewuste afwijking van beleid

Plaats een reactie


*


Klik gerust eens door onze categorie├źn heen: