ANT in de planologie

Actor-Netwerk Theorie en aanverwante theorievorming is ook in de planologie en andere wetenschapsgebieden toegepast bij het doen van onderzoek. Op deze pagina een overzicht van auteurs die binnen de planologie en een aantal andere vakgebieden van ANT gebruik gemaakt hebben.

Planologie

Planningtheorie


In 2005 heb ik zelf een doctoraalscriptie (Power, discourse or something else) geschreven over planningtheorie. Daarbij heb ik de filosofie van Bruno Latour afgezet tegen andere filosofische en planologische stromingen.

Woningmarkt en woningcorporaties


In mijn promotieonderzoek over de implementatie van strategisch voorraadbeleid heb ik ANT toegepast bij het bestuderen van dit implementatieproces. Hierover kun je ook enkele andere artikelen op deze website vinden.

Stedebouw


Aibar, Eduardo, and Wiebe E. Bijker. Constructing a City: The Cerdà Plan for the Extension of Barcelona. Science, Technology & Human Values (volume 22, issue 1) (1997). In dit artikel wordt de aanloop tot de uitbreiding van Barcelona besproken.

Water


Wiebe Bijker heeft in het artikel The Oosterschelde Storm Surge Barrier de bouw van de Deltawerken besproken. Het artikel werd gepubliceerd in: Technology & Culture. Volume 43 (2002).

Toerisme


René van der Duim heeft in zijn proefschrift Tourismscapes geschreven over ANT en toerisme. Hij heeft hier bovendien enkele artikelen over geschreven.
- Tourismscapes; Actor-netwerk benadering als nieuw paradigma voor toerisme studies. In: Vrijetijdstudies. Nummer 3, jaargang 23 (2005).
- Met vallen en opstaan: de invoering van PMZ bij Nederlandse touroperators. In: Vrijetijdstudies. Nummer 4, jaargang 22 (2004). Geschreven samen met Ramona van Marwijk.
Ook Gunnar Thór Jóhannesson (Roskilde University) heeft over toerisme en ANT geschreven in het artikel Tourism translations. Actor-Network Theory and tourism research In: Tourist Studies 5:2.

Verkeerskunde


In Aramis, or the love of technology heeft Bruno Latour beschreven hoe de voorbereidingen voor een nieuwe vorm van vervoer in Parijs is verlopen. ARAMIS is uiteindelijk nooit ingevoerd. In het boek staat dan ook de vraag 'Who killed Aramis?' centraal. Alleen al door de vorm (roman) is dit boek een aanrader.

Volkshuisvesting


Priemus en Kroes schreven in 2008 een artikel over de wederzijdse invloed van technische en sociale artefacten in de volkshuisvesting: Technical Artefacts as Physical and Social Constructions: The Case of Cité de la Muette.

Andere vakgebieden

Reactie plaatsen