Actor Netwerk Theorie

In dit dossier is een korte inleiding tot Actor Netwerk Theorie (ANT) te vinden. Ook heb ik veel voorkomende misverstanden over ANT op een rij gezet. Verder heb ik een aantal verwijzingen naar andere websites en belangrijke literatuur opgenomen.

Actor-Netwerk Theorie en aanverwante theorievorming is ook in de planologie en andere wetenschapsgebieden toegepast bij het doen van onderzoek. Op deze pagina een overzicht van auteurs die binnen de planologie en een aantal andere vakgebieden van ANT gebruik gemaakt hebben.

Ook heb ik links en literatuur over Actor-Netwerk Theorie verzameld.